2020. augusztus 26., szerda

Ringatások összegzése 2020.07.28 - 08.25.

A 19. és a 20. alkalmakon történtek:

Sejtszintű gyógyítás történt - szülés - megszülése önmagunknak. Vagyok, aki Vagyok. Engedjük, hogy magvalónk létezzen; Befogadva a bölcsességet és a szeretetet, beteljesedik bennünk az isteni akarat; Az állandó korlátok, félelmek alól a feltétlen szeretet felszabadít, így tudjuk megélni az igazi Önvalót, s kerülünk harmóniába önmagunkkal; Megcselekedni, ami intuíció által érkezik, s figyeljünk az egyensúly és harmónia megtartására; Az önátadás megadás, egy végtelen szeretetölelésben lét; A belső béke megteremtése szeretetteli létet ajándékoz. A szeretet ereje bennem van; Alázattal szolgálni, adni és kapni. /Anikó, Évi, Péter, Ági, Angi, Rita, Magdi, Lilla/

21. alkalom:

Többen egy fizikai térben voltunk együtt ez alkalommal, de akik nem tudtak a nyári táborunkba eljönni, ők is bekapcsolódtak a Szeretet Terében. Leírhatatlan az, ami történt, ezért csak egy mondatban had álljon itt a lényeg:
A belső és a külső közötti kapcsolódás kiegyensúlyozódott. A szabad áramláshoz a kapu kinyílt … pontosabban a gyengédség és a mozdulás szabadsága lehetővé tette, hogy megengedjük a kapu kinyílását.

22. alkalom:

Nincs te meg én. Minden Egy. Egy(ütt) könnyebb. Nyugalom és biztonság van. 

23. alkalom:

A gyógyító piramis ereje többször megmutatta magát. Most a konkrét fizikai betegségből gyógyulni vágyók rendelkezésére állva jelent meg a térben magától. Az Egy(ütt) - természetes módon vált érzékelhetővé. Nem kellett kimondani semmit, mert már midnenki számára ismert volt az információ. Elképesztő látvány és belső kép társult ehhez. Minden Egy. Minden.  

2020. július 23., csütörtök

Ringatások összegzése 2020.06.09 - 07.21.

A következő alkalmak során megtapasztalt belső utazások, gyógyulások, tisztulások tovább zajlottak, és zajlanak most is. Engedjétek meg, hogy röviden, néhol címszavakban foglaljam össze az elmúlt 7 alkalmat:

2020.06.09. A ringatás maga az Élet! Átadom magam a pillanatnak - a "pillanat kegye" - a szeretet, ami körbevesz ilyenkor, nem lehet szavakkal leírni.

2020.06.16. Szintlépés történt. A világ a szeretet egységében létezik. Az igaz szeretet a gyógyír minden sebzett lélek számára.

2020.06.23. A múlt, a jelen és a jövő letisztulása, átkalibrálás. Az idő, mint olyan nem létezik, csupán földi életünk egyik kerete. Nem számít, mi volt, mi van, mi lesz; az egyetlen, ami számít az Isteni Igazság! A magyar királyi jogar megjelenik a Térben.

2020.06.30. Rend van. Ennek az univerzumnak a Rend a lelke. Emlékezzünk eredetünkre, lelkünk ősi-isteni Magjára, s hogy azért érkeztünk a Földre, mert feladatot teljesítünk. A magyar szakrális szent korona eredeti formájában és díszítettségében láthatóvá válik a Térben.

2020.07.07. A férfi és a nő kapcsolódása szeretetben. Kettejük szövetségében, kettejük egységéből születik a gyermek, így immáron e szent háromsághoz kapcsolódó minőségek hatják át tisztán az életünket. Megszólalt a dal - a szív dallama. Megbocsátás, összetartozás, öröm, nevetés, felszabadultság, újjászületés. A valóságról alkotott képünk tisztánlátása.

2020.07.14. Az anyaseb gyógyítása történt meg kinek-kinek azon a szinten, amit képes volt befogadni a szent nőiség, a szent anyaság és az ezekhez kapcsolódó fájdalmak gyógyítása kapcsán.

2020.07.21. Önmagunkat ringattuk, így adhattuk most a legtöbbet a világnak. "Ha én rendben vagyok, akkor körülöttem is rendeződnek a dolgok." Isten a tenyerén hord bennünket. A legnagyszerűbb dolog: Szeretetben létezni!

A következő csoportos ringatás, amire mindenkit szeretettel várunk 07.28-án kedden este lesz 19:00 órai kezdettel lesz. Ha megérint, ha hív ez távolságból történő kapcsolódás, akkor ne habozz, vegyél részt bátran. Este 19:00 órakor gyújts meg egy gyertyát vagy egy mécsest, csendesedj el, pihenj le, vagy csak ülj le, mintha meditálnál. Ha jólesik, elindíthatsz egy számdora kellemes, lélekemelő zenét, és máris indulhat a bekapcsolódás a Szeretet-Terébe, oda, ahol mi Ringatók tiszta szívvel látunk minden érkezőt. Fogod érezni, hogy mi történik. Fogod érzékelni, hogy a tér hullámzik, a tested bizsereg, az érzelmeid és az elméd megnyugszik. Nem kell ehhez semmiylen eszköz, nem kell hozzá online tér. Te kellesz hozzá csupán, és a szándékod, hogy ott legyél, hogy részt vegyél és átadd magad a Szeretet tiszta szent energiájának. Mi minden kedden este találkozunk egymással. Hol többen, hol kevesebben érkeznek hozzánk. Minden alkalom önmagában egy csoda, ami aztán tovább kísér bennünket a hétköznapokban.

Szeretettel várunk!

2020. június 6., szombat

Kedd esti távringatás - 2020.06.02.

Nem minden az, aminek látszik! Sőt, én úgy mondanám, hogy semmi nem az, aminek látszik. A teljes átalakulás első lépései megtörténtek - valami véget ért, s valami új kezdődött. Látásom szerint vége van a "vonatablaknyi filmvásznon" látszódó formaváltozásokba való belezuhanásnak, és elkezdődik egy másképp látás - mintha repülőre ülnénk, s onnan néznék a tájat. (Ganeshával való kapcsolódás a múlt alkalommal bizonyosan ezt a váltást támogatja meg.) Érdemes megfigyelnünk, hogy az élethelyzeteinkben hogyan jelenik meg ez a másképp látás. 
Az átalakulás a kristálymandalát is érintette ismét, csak most sokkal nagyobb mértékben. Elhagyta régi helyét, s most várakozik arra, hogy megszülessen az új helye, s az új formája.  
Szándékunk szerint: az Igazságot kívánjuk látni, hallani, gondolni és beszélni. Az Igazságot cselekedni, s az Igazságot kérjük megnyilvánulni a térben. A bensőnk tükreként megjelenő külvilágban jól érzékelhetően látszik, hogy hol tartunk épp a folyamatban.
Fontos, hogy emlékezzünk a Szeretet-Térben szerzett kapcsolódási pontokra. Maradjunk ebben. Higyjünk a belső hangnak, s bátran fejezzük ki, adjuk át az érkező üzeneteket.
Az őseinkkel való dolgaink rendezése által születik a tiszta, őszinte, megtámogató család, az égi, a földi és az emberi szeretet szentháromsága. Ez a szent család az új világ működési egysége. 
"Szeretettel megélni az elengedést" - ezt is tanuljuk épp. Az idő szférájában ez türelmet igényel, hogy mindazt, ami nem szolgál minket, ami hátráltat, lehúz, elterel vagy megköt, ahelyett, hogy dühösek lennénk rá, hálás szívvel, szeretettel engedjük el, és válasszunk más lehetőséget a sok ezer, sok millió lehetőség közül. 

Állat és növény szimbólumok, amik megjelentek ez alkalommal:
Delfin: életöröm, barátság, kommunikáció, harmónia, egyensúly, játékosság, közösséghez tartozás. Némely ezoterikus iskolák szerint ezekben a jószándékú, emberbarát állatokban az angyalok öltenek testet, hogy boldogságot hozzanak a Földre. Az atlantiszi emberek reinkarnációiként is emlegetik őket. A delfin mint szimbólum összeköti az eget és a földet, a Teremtő üzeneteit közvetíti az ember felé.
A madár - Kormorán avagy Kárókatona: általában az emberi lélek szimbóluma, a felemelkedés az égbe. A felülnézet lehetősége. Könnyen és természetesen jutnka a Nagy Magasságokba, ahova mi is törekszünk.
Kaktusz: Állhatatosság, melegség

A következő közös ringatásunk időpontja: 2020.06.09. kedd este 19:00 - 20:00 
A részletekkel kapcsolatosan látogass el a:
https://www.facebook.com/ringatoterapia/ oldalra.

Áldás!

2020. május 31., vasárnap

Kedd esti távringatás - 2020.05.26.

A ringatók fényesen ragyogó körében zajlott a ringatás. Földanyán kívül igen sok ember vett részt a ma (05.26.) esti folyamatban. A közös projekten túl saját folyamatok történése - Jézussal való kapcsolódás, a víz által az érzelemtest gyógyulása is zajlott.

Az erős, szerető Nő, Anya tiszta szeretettel fordulása a férfi felé. A férfi felé, aki nem tudott mit kezdeni a szeretettel ... majd a folyamat során felfénylett a mellkasában a nyíló lótuszvirág és nyugalom jelent meg az arcán.
Hold és Nap női és férfi alakot öltöttek, összekapcsolódtak, s alattuk ott volt a Föld.
A férfi és a nő gyógyulásában a női buddha és az ősmagyar harcos minőségei is jelen voltak. Csodás kapcsolódás ez egy olyan térben, ahol nem előre eltervezett meditáció zajlik, hanem egy totálisan a pillanat adta kapcsolódás.

Fény és sötétség váltakoztak, de a sötétségben mindig megjelentek a fényszálak. Megjelent egyszerre minden: a végtelen csend, és a zaj. Érezhető volt a napsütés, a lemenő nap fényében, és a sötét felhők okozta árnyék.
Érzékelhető volt ennek a szélsőségekkel teli világnak a mindensége, ahogy itt volt egyszerre, és itt van egyszerre minden.

A tűz, a tisztítótűz többször, többféleképpen megjelent.

A tejút, a csillagos ég üzenetei támogatásával megérkezett, hogy urai lehetünk saját tudásunknak, nagyságunknak, fényünknek és használjuk bölcsen, de bátran!
Ez önmegadásra hív, önmagunk átadása a beteljesedésnek, és a tovább adása a tudásnak - az adok, kapok egyensúlyában. Az akarás átminősülése, a "hogy kellene lennie" - "hogy kellene történnie a dolgoknak" gondolatok tovább áramoltatása, s annak a felismerése, hogy bizony lehet ezt másképp is. A saját érzékelésünk felismerése - a másságunk, a másképp látásunk, a másként működésünk lehetőséginek a megengedése is teret nyert a folyamat során.

A kehely is megjelent, és a természettel együtt élő népek boldog örömtánca, majd az emberi tevékenység által előidézett hanyatlás, a Föld és az Ember haldoklása. A félelem is megjelent miközben Emberi csoportok sokaságának munkája is érzékelhetővé vált, mely tevékenység azért történik, hogy a táj visszaváltozzék a maga természetes mivoltába.

A szívcsakra gyógyulásán túl zajlott/zajlik a köldökcsakra és a kettő közötti átvezető híd gyógyulása is. Olyan helyeken járunk, olyan történéseknek lehetünk részesei az életünkben, amelyekben megmérettetik, hogy vajon egóból - a köldökcsakra akarati mezőjéből cselekszünk-e, vagy a Szív szava vezet - a valóban feltételek nélküli szeretet mezejéből táplálkozik-e minden rezdülésünk.

Vigyázat! A feltételek nélküli szeretet elméből/egóból/akaratból nem megvalósítható, mert ahol a valódi Szeretet lakik, az bizony túl van az elmén!

Jézus támogatásával ébredezik és erősödik a szeretet kristálytiszta magja az emberi szívekben.
A mostani alkalommal Ganésha is megjelent. Ő a kezdetek istene, az akadályok elhárítója, szintén támogatta a folyamatokat.

Megtörtént az ősök ringatása - annak felismerése és gyógyulása, hogy általuk érkezhettünk ide a Földre. Kinyitottuk az ajtókat és befogadtuk mindazt a tudást, minőséget, és csomagot, ami általuk érkezett hozzánk. Amivel már tudtunk mit kezdeni, amit feldolgoztunk, amiből táplálkoztunk, ami éltetett, ami által tanultunk, és mind azt is, amivel még nem tudtunk mit kezdeni. Ezeket átlélegeztve hatalmas megkönnyebbülés érzése született meg, és egy totális megbocsátás magunknak.

Nagyon mély és szép továbbhaladása ez annak, amit március 31-én elindítottunk. Ez volt a 10. közös távringatásunk - egy meditatív, intuitív ringatás, aminek Ti is részesei lehettek, ha kifejezitek a befogadás szándékát. Sokan tartanak velünk, ám sokan csupán a lelkükben érzékelik, hogy történik valami. Ez is hatalmas áldás mindenki számára. De képzeld csak el, ha tudatában is vagy annak, hogy mi történik - ha tudod, hogy vannak ezek a kedd esti ringatások - tértől, helyszíntől függetlenül ott lehetsz, hiszen az otthonodban megteremtheted azt az egy órát, amit magadnak adhatsz, és bekapcsolódhatsz a folyamatba. Ha ezzel a tudatossággal teszed, és a ringatás alatt lélegzel és megfigyeled, hogy mi történik benned, akkor hatalmas lépést tettél azért, hogy harmóniába kerülj önmagaddal, és begyógyuljanak testi-lelki sebeid.

A következő távringatásunk június 2-án kedden este 19:00 órakor lesz. Kb. egy órán át tart. Tiszta szívvel, szeretettel látunk Téged is, akár tapasztaltál már ilyesmit, akár nem, és csak most kerülsz velünk kapcsolatba.

Ha kérdésed van, írj, vagy hívj: +36 20 9375 372 László Anikó. Szívesen segítek a tájékozódásban.

Szeretettel,

László Anikó és a ringatók csapata: Hofherrné Farkas Ágnes, Danics Ágnes, Somogyváriné Langer Magdolna, Sziklai-Erőss Katalin, Gergely Judit, Fórizs Éva, Bende Rita, Habony Anikó, Gallóné Pataky Angéla, Mayer Móni, Hanacsek Lilla, Gárdonyi Péter

Wallner Ildikó festménye / Il Design Art 

2020. május 28., csütörtök

Kedd esti távringatás - 2020.05.19.

Egyre erősödik bennem az érzés, hogy újra és újra arra hívjak mindenkit, aki ezt olvassa, hogy kapcsolódjon be a Szeretet-Térben zajló ringatásokba. A következő alkalom 2020.05.26. este 19:00 - 20:00.
Olyan puha, átölelő, megtartó szeretet vesz itt mindenkit körül, ami semmihez nem fogható. Olyan biztonság és bizalom nyílik ki a szívekben, ami alapvető ahhoz, hogy a felemelkedés folyamata során zajló testi-lelki tisztulások-gyógyulások megtörténhessenek.
Ringatóként éljük a földi és az égi támogatottságot, az együttműködést, a bátorságot, az erőt, a kitartást, a megtartást. Látjuk és segítjük, támogatjuk az érkező lelkeket, és éljük az együtt-et, az egymásra hangolódást, a békességet, a nyugalmat, a bizonyosságot. Éljük mindezt, pedig mindennek az ellenpólusa is megjelenik. Lehetséges ez? Egyszerre megélni az örömöt és a bánatot? A bizonyosságot és a bizonytalanságot? A szeretetet és a félelmet? Igen, lehetséges. A mindent átölelő és befogadó Szeretet terében, ahol a tudatunk kitágul, bizony érzékelhetővé válik a különböző érzelmek különböző rezgésszintje.
A ringatás során megjelentek az ellenpólusok. Megjelent a kétség - a két-ség - amikor szétválik, és két fél - fél-elem lesz az egészből. Egy fekvő nyolcasban, egy végtelen jelben, a végtelen szimbólumban jelent ez meg. Ennek a fekvő nyolcasnak a leírása történt mozdulatokban is. Folyamatában érződött, hogy hol van az egyensúlytalanság. Hogy melyik irányba tolódik el. Aztán ahogy zajlott a folyamat, egyre jobban tisztult, egyre jobban került az egyensúly állapotába. Nem tűnt el egyik sem. Megmaradt az öröm és megmaradt a bánat. Megmaradt a bizonytalanság és megmaradt a bizonyosság. Minden a maga helyére került, a maga mennyiségében és a maga minőségében, és így valahogy megnyugodni látszott a tér és megszületett a békesség az emberi szívben. Nyugalom volt mozdulatlanság, csend és béke.
Mária jelenés által kísért ringatásunkban gyógyult az elveszett önbecsülés, és a jelenlegi világban meg nem értett gyermekek és a világ kapcsolata: "Minden gyermek gyémánt, mi is gyémántok vagyunk, mindnyájan gyémántok vagyunk.” ... "Láttam a meg nem értett gyerekeket, akik a mi világunkban sérültek, ők is gyémántként ragyogtak, ők azok, akik színesítik jelenlétükkel a világunkat. Az a világ amit ma láttam,egy abszolút elfogadó, ragyogó világ volt, ahol nem volt megkülönböztetés, csak szeretet, és mindenki ragyoghatott."
Gyógyult az ősi félelem az ismeretlentől, a fájdalommal szülés, a változásokban rejlő félelmek. Gyógyultak a szívünkből kiáradó szeretet által. Semmi mást nem teszünk, csak ringatunk, s közben lélegzünk és jelen vagyunk azzal, ami épp történik.
Minden résztvevő ringatott lélek annyit haladhat befelé önmagába, amennyire képes. A saját tempójában nyitja a belső kapukat, mi pedig támogatjuk a döntéseiben, a megéléseiben.
Ismét megjelentek állatok a térben, pl. egy zsiráf, ami a békeszeretetet, a jóságot és a bölcsességet szimbolizálja. Az emlősállatok közül a zsiráfnak van a legnagyobb szíve. A zsiráf továbbá nagyon erős állat, ugyanakkor nagyon szelíd: egyetlen rúgásával harcképtelenné tehetné a társát – csak épp nem teszi. Nyálával képes feloldani a tövist, ami azt a készséget jelképezi, hogy mások „fullánkjait” együttérzéssel és empátiával dolgozhatjuk fel. (emk.hu)
Megjelent a páva, alakváltozásokkal, mint női lélek archetípusai: volt pulyka, hattyú majd ismét páva lett. A páva az isteni kegyelem, a szépség, a megújulás szimbóluma, az örök szerelem, a szabadság és a tisztaság jelképe. Farktollai a világmindenséget jelképezik. Jézushoz is kapcsolódik, mint a hatalom és az örök élet szimbóluma.
Megjelentek halak is. A hal a bőséget, a termékenységet és az örök életet szimbolizálja, olykor hírvivő szerepet tulajdonítanak neki. A buddhista nyolc szimbólum egyike is, a keresztény szimbolikában pedig Jézus Krisztust jelenti.
Megjelent a sas, a madarak királya. "Az égi uralom, a Nap, a Napisten szimbóluma. Szentséges, tiszta, erős és bár ragadozó, földi léte nem szennyezi be. A sas a győzelem a Gonosz felett. A buddhizmusban Buddha hátasállata. A kereszténységben Jézus égi aspektusa. Lélekmadár, a lélek felemelkedését és megdicsőülését szimbolizálja. A sas minden kultúrában a győzelem, az Isteni energia, a Főnix élő megtestesülése: ... “a megvénült sas keres egy tiszta forrást, onnan felszáll a Napba, ahol a szárnya meggyullad, majd leereszkedik a forráshoz, háromszor megmártózik a vizében, és megfiatalodik.” Más mítosz szerint a sas visszavonul, mint egy főnix, kihullatja a tollát, csőrét és karmait majd ezt követően megújul." (kagylokurt.hu)
A tenger, a lótusz és a gyermek, mint szimbólum szintén jelen volt.
Mi is kapjuk a beavatásokat, új gyógyítási metódus is érkezett most kedden. Ezekről itt nem tudunk írni, de a táv és a személyes - fizikai ringatásainkban már meg fog jelenni ez a minőség.
Végtelen szeretettel hívunk a következő közös ringatásunkra a Szeretet-Térbe kedd esténként. Ez egy olyan lehetőség, amihez nincs hasonló. Nem kerül semmibe, csupán egy elhatározásba, hogy: „Ezt megteszem magamért!” Bátran élj vele és tapasztald meg, hogy mit ad egy rendszeresen, hétről hétre átélhető ringatás. December 22-ig minden héten szívesen látunk.
Ha szeretnéd fizikailag is megtapasztalni ezt a kezelést, akkor bátran vedd fel velünk a kapcsolatot, és mi megtaláljuk a lakóhelyedhez legközelebbi ringatót.
Áldás kísérjen mindenkit az útján!
László Anikó és a ringatók csapata: Mayer Móni, Hofherrné Farkas Ágnes, Danics Ágnes, Gárdonyi Péter, Bende Rita, Habony Anikó, Gallóné Pataky Angéla, Hanacsek Lilla, Fórizs Éva, Kováts Krisztina, Somogyváriné Langer Magdolna, Sziklai-Erőss Katalin, Gergely Judit, Tánczos Hajnalka

2020. május 16., szombat

Kedd esti távringatás / 2020.05.12.

Ez volt a nyolcadik ringatásunk, ami nagyon más volt, mint az eddigiek. Valami új kezdődött most. Ha bekapcsolódtál a folyamatba, akkor érdemes megfigyelned, hogy hogyan hat rád a kedd esti távringatás. Hogy milyen érzéseket vált ki, milyen gondolatok merülnek föl általa, vagy csak azt, hogy hogyan érzed magad. Nagy energiák mozdulnak minden alkalommal. Ezután az alkalom után most azt látom, hogy az első hét alkalom volt a bemelegítés, egyfajta felkészítés arra, hogy képesek legyünk mi magunk beleállni és benne is maradni ebben a vállalásunkban, felajánlásunkban.
A ringatás varázsa fb oldalon elkészült ennek a "porgramnak" az eseménysorozata, ahol jól látszik, hogy a keddi ringatások a téli napfordulóig minden héten meg lesznek tartva így, ahogy eddig, a SzeretetTérben találkozva egymással és Veletek ringatottakkal.
Amit a múltkor megéltünk, tapasztaltunk, szeretettel osztjuk meg Veletek! Olyan ringatás volt ez, amit többen úgy éltünk meg, mintha "nem történt volna semmi", mégis annyi minden történt. Ezért is nehéz szavakban összefogni, de egy biztos, hogy a kinyílás, a határtalan szeretet, a biztonság, a béke, a nyugalom, a feloldottság, a szépség, a harmónia, a varázslat, a zene és a tánc, a női alak, a gyermek, a megbocsátás, a szabadság, a megtámogatottság, az adok-kapok egyensúlya, az öröm, az aranyfény, a csend, a boldogság, és az állatok és a növények képei, mint szimbólumok mind mind jelen voltak - és vannak azóta is a térben. Csodálatos együttműködésben ringattunk, az egymásra hangoltság ismét meghozta a megtámogató erőt, és olyan biztonságot teremtett mindenki számára, aki bekapcsolódott, amely biztonságos térbe bátran, még mélyebben belemerülhettünk együtt.
"Fantaszikus érzés volt megtapasztalni újra, hogy az energia, szeretet áramlásához nincs szükség feltétlenül személyes kontaktra. Biztonság, megnyugvás, gondolatnélküliség. Nekem ezt adta." (Hahn Krisztina)

Álljon itt néhány szösszenet a ringatók tollából:

"... nyíló tulipánt láttam, s azt érzékeltem, hogy minden ringatottam ebben a tulipánban van, s így ringatom őket. Ekkor megszólalt egy dal bennem, ami így szólt:
"A tulipán kelyhébe zárva,
az életünk virága
ringatózik,
így születik most,
erre a világra."   ... és kinyílt a tulipán, megszületett a világosság. (A tulipán valóban legősibb motívumaink közé tartozik. Jelentése és a mai kornak megőrzött üzenete azonban jóval többet rejt, mint a napjainkban női nemi szervnek titulált jelkép. Magában hordozza a Nap, a fény, az erő és az élet születését, a megújulást, az isteni örök körforgást.
https://magyarno.com/tulipan-tobb-mint-osi-noi-jelkep/)
Kinyitottam a szemem, és a velem közvetlenül szemben égő mécses ragyogó fényárban úszott, angyalt láttam mellette, akit le is fotóztam. ... "

"Éreztem az energiát a testemben, most végig a fényt láttam,egyből ahogy megérkeztem a térbe, néha állatok képei is bevillantak, fényes női alak is megjelent, aztán mintha másik dimenzióban lettem volna,békesség és nyugalom volt."

"... körben ülve láttam magunkat, középen egy női alak én fuvolázni is láttam. ... a köldök központba kellet behívnom energiát. Majd utána nagyon-nagyon sok pillangó gyűlt körénk, szállt a vállunkra, fejünkre, itt jött a megbocsátás. ... Lanton játszott valaki és mi elkezdtünk ringatni egy csecsemőt, akit adtunk körbe és mindenki ringatott és szeretgette kicsit. A kör közepébe letéve a gyermeket egy fény oszlop sugár vetődött rá. ... Bennünk feloldottság, szépség,varázs. ... Körben ülve kezünk összekapcsolva adok-kapok egyensúlyban ringatózunk."

"Egy ragyogó Aura-Soma üvegre esett ekkor a tekintetem, le is vettem a polcról, s az összerázása, a benne lévő energiák aktivizálása után használtam is a napfonatom környékén. ... a neve „Tündöklő látomás”, a kulcsmondata: „Megnyílok az öröm felé és látom, hogy a Fény keresztül árad rajtam...” ... Ezt követően egy erdei tisztás jelent meg, körbe-körbe táncoló tündérekkel, én is velük táncoltam, s mindeközben nem szakadt meg a ringatás folyamata…
A tisztás egyik oldalán palánkkerítés volt, emberek kapaszkodtak fel rá, s a kerítésen könyökölve kíváncsian kukucskáltak: mi folyik itt…?"

"Láttam és éreztem azt a végtelen szeretetet, békességet amellyel "átölelem" a ringatottam. Két ismerős is megjelent akiket ringattam, csodás volt látni felszabadult örömüket és békességüket. Később láttam a lenyugvó napot ahogy teljesen eltűnik a láthatáron, vártam a sötétedést. A sötétség helyett ragyogó aranyfény ölelt körül és én csak ringattam..."

",,, csak átadtam magam a "pihenésnek". (Ez sokkal több annál, de nem találom a jó szót rá) és nem történt "semmi", olyan üres, de mégis kellemes csend burkolt be, éreztem a testem, szinte bégig a bizsergést, de semmi kép most. Talán bele is aludhattam... elveszett idő-tér...csak valami földöntúli lebegés, végtelen nyugalom és boldogság járt át. A bizsergésben nagyon megéltem azt, hogy most minden sejtem az életet ünnepli bennem."

"Éreztem,hogy eggyé válok az áramlással, mintha semmi nem történne, de mégis annyi minden történt. Néhány kép villant előttem, láttam, ahogy földrészeken, más dimenzión robogunk át. Mintha egy ablakon át néztem volna, egy nőt láttam, nem e világi volt. Fehér hosszú ruhája volt a karjai díszesek, nem tetoválás volt, hanem a bőre önmagában mintás, a fején egy hatalmas arany dísz ékeskedett, olyan, mint amilyenekkel a hindu istennőket ábrázolják. Láttam, amint egy gyermek fehér galambot ad a kezébe ő pedig felröpteti a magasba."


Áldással!
László Anikó, Mayer Móni, Hofherrné Farkas Ágnes, Danics Ágnes, Gárdonyi Péter, Bende Rita, Habony Anikó, Gallóné Pataky Angéla, Hanacsek Lilla, Fórizs Éva, Kováts Krisztina, Somogyváriné Langer Magdolna, Sziklai-Erőss Katalin, Gergely Judit, Tánczos Hajnalka

Kedd esti távringatás / 2020.05.05.

" Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy világ. E világot emberek lakták. Férfiak és nők, gyermekek és felnőttek, fiatalok és idősek. Együtt éltek, kis közösségekben, egymást segítve, egymásra odafigyelve. Mindenkit értékeltek, senkit nem hagytak magára.
Történt egyszer, hogy a szeretetteljes világukat kettéhasította a Sötétség. A közösségek szétszakadtak, az emberek elvesztették egymást. Útnak indultak, hogy megkeressék a többieket. Ám a Sötétség folyton folytvást megakadályozta, hogy egymásra leljenek. Az emberek hosszú ideig kitartóan haladtak tovább, kiállták a próbákat, leküzdötték az akadályokat. Nem találtak azonban nyugalomra, mert akármilyen messze mentek, akármennyi akadályon közdötték át magukat, úgy érezték, hogy egyre csak távolodnak a többiektől. Csalódottan, és elcsüggedve tértek minden este nyugovóra. Az új nap azonban mindig hozott számukra egy kis lendületet, ami pont elég volt ahhoz, hogy az aznapi próbákon is helytálljanak. Hegyeket másztak meg újra és újra. Völgyek mélyére ereszkedtek megannyiszor. Sehol nem találták a társaikat. Magukra hagyatva barangoltak úttalan utakon, magányosan, elveszetten, célt tévesztve.
Egy napon az egyik utazó megelégelte a dolgot, és amikor felért a hegytetőre, leült, és azt gondolta: "Innen egy tapodtat sem mozdulok, amíg meg nem látom az értelmét ennek az egésznek!" - és így is tett. Ült a hegytetőn, csendben volt és várt. A Sötétség nem tudta mire vélni az utazó pihenőjét, így aztán beszélni kezdett hozzá. Hívta őt élelmet keresni, menedéket találni éjszakára, és ki tudja még hány gondolat érkezett a Sötétségtől, hogy az utazó mozgásra bírja. Ő azonban nem mozdult. Kitartott a döntése mellett, bár érezte az éhséget, a hideget, sőt még a félelmet is a szívében. Mégsem mozdult. Csendben ült és várt. Lélegzett és figyelt.
A Sötétség minden praktikáját bevetette, egészen addig, míg elfogyott az utolsó ötlete is. Érzékelte, hogy az utazó nem ad neki esélyt, s ettől dühös lett. Rázta, rángatta, kiabált vele: "Figyelj rám! Figyelj már rám! "Itt vagyok, hát nem hallod?!"
Ez volt az utolsó próbálkozása. Az utazó ugyanis látta őt. Most már látta, és tudta, hogy ki is ő, és mit akar tőle. Érzékelni kezdte, hogy ha nem ad erőt a Sötétségből érkezőknek, akkor nincs hatalmuk rajta. A Sötétség erőtlenül - hiszen az utazó már nem táplálta őt - elillant, szetefoszlott. Ebben a pillanatban a távolban feltűntek az ismerős arcok - rengeteg szerető lélek - jöttek és átölelték elveszett és hazatért társukat. A világ megváltozott. Az utazó békére lelt, mert meglátta életének értelmét. Fura mód, amikor kinyitotta a szemét, felállt és lesétált a hegyről. A fák, a bokrok és a virágok is mintha más színben pompáztak volna. Jól érezte magát, és tudta, hogy folytatni fogja az útját - hegyre fel, völgybe le - ahogy eddig is tette, mégis minden más lesz. ..."Ringatások összegzése 2020.07.28 - 08.25.

A 19. és a 20. alkalmakon történtek: Sejtszintű gyógyítás történt - szülés - megszülése önmagunknak. Vagyok, aki Vagyok. Engedjük, hogy magv...